Dikrt spol. s r.o.

Sídlo firmy: Dvořákova 2, 357 04 Lomnice u Sokolova, tel.: +420 352 600 490, tel./fax: +420 352 600 491, e-mail: dikrt@dikrt.cz, web: www.dikrt.cz


Czech - English - Germany
Dikrt s.r.o.

První infračervená katalytická pec v ČR 

 

Společnost Surfin dokončila v srpnu letošního roku instalaci první infračervené katalytické pece v České republice. Efektivnější využití energie a snížení nákladů je důvodem, proč se v sektoru práškového lakování hledají úspornější a efektivnější řešení týkající se vytvrzování. Bylo prokázáno, že plynové infračervené katalytické pece jsou čistší, nákladově efektivnější a účinnější než konvenční pece a zároveň významně omezují uhlíkovou stopu procesu vytápění.

Surfin ve svých infračervených pecích využívá patentovanou technologii americké firmy Vulcan catalytic system. Infračervená katalytická pec používá jako médium zemní plyn nebo propan. Plyn zde není spalován, ale v panelech probíhá katalytická konverze zemního plynu, jejímž produktem je infračervené teplo. Zkouškami bylo zjištěno, že až 80 % plynu je převedeno na infračervené teplo, které má formu infračerveného záření středních a dlouhých vlnových délek, které je snadno absorbováno organickými materiály (práškovou barvou).
Konstrukce pece je vytvořena plně modulárním systémem umožňujícím snadné rozšíření systému. Vnitřek pece je vhodně konstruován z plně reflektivního materiálu pro dosažení maximálního pokrytí povrchu součásti infračerveným zářením. Ve spolupráci se systémem GPS (gas pulse system) je tak možné vytvrzovat v peci rozmanité druhy výrobků – výlisky, odlitky, plechy nebo svařence z různě silných materiálů. Systém GPS umožňuje regulaci každé zóny samostatně a tím můžeme vytvořit přesný vytvrzovací profil pro každý lakovaný díl.

Pec je kompletně řízena PLC systémem. Intuitivní dotykové ovládání umožňuje komfortní nastavování vytvrzovacího cyklu. Vytvrzovací profily pro různé díly mohou být uloženy v paměti a znovu vyvolány.

Výkon jednotlivých zón v peci je jednoduše nastavitelný prostřednictvím obrazovky pro každou zónu individuálně. Součástí ovládání pece je možnost dálkového přístupu přes internet pro aktualizaci ovládacího softwaru a technickou podporu.
 

Výhody:

  1. Rychlé zvýšení teploty dílu (zlepšuje rozliv povrchu a tvorbu struktury)

  2. Nižší provozní náklady

  3. Zkrácení času potřebného pro vytvrzování

  4. Přesná regulace teploty

  5. Žádná křížová kontaminace

  6. Minimální požadavky na podlahovou plochu

  7. Šetrné k životnímu prostředí – žádné NOx nebo CO

 

Případová studie

První infračervená katalytická pec byla instalována ve firmě Dikrt spol. s r.o. ve Svatavě. Komerční lakovna často lakující díly se silnější tloušťkou materiálu hledala efektivnější způsob vytvrzování práškových barev. Maximální velikost výrobku v této pec i je 1700 x 1300 X 6000 mm (VxŠxD). Délka výrobku je v tomto případě omezena poloměrem zatáčky dopravníku. Pro provedení případové studie byly vybrány běžně lakované výrobky (viz. Obr. 2 a 3) a byly porovnávány náklady na vytvrzení jednotlivých dílů v infračervené katalytické peci a běžné horkovzdušné peci s plynovým ohřevem. Tloušťka stěny dílů se pohybovala v rozmezí 2 až 20 mm. Výsledky případové studie jednoznačně potvrdily efektivnost celého systému.

Další nespornou výhodou pece je úspora podlahové plochy. Pec je dlouhá pouze 8 m. V případě instalace horkovzdušné pece s obdobnou produktivitou by délka pece musela být minimálně 35 m. 

 


 


 


Novinky

Dokončení rekonstrukce areálu firmy

V červenci 2012 byla dokončena rekonstrukce celého areálu firmy Dikrt, spol. s r. o. ve Svatavě a došlo k rozšíření skladovacích a výrobních kapacit včetně parkovacích míst.

Výstavba nové infračervené katalytické pece

V srpnu 2013 proběhla instalace první infračervené katalytické pece společností SURFIN www.surfin.cz/cz/produkty/infrapece-vulcan. Nová technologie má zajistit efektivnější využití energie a zkrátit čas potřebný pro vytvrzování. Mezi další přínosy patří především lepší rozliv povrchu a tvorba struktury, přesná regulace teploty, zamezení vzniku křížové kontaminace a nutno zdůraznit, že uvedená technologie je šetrná k životnímu prostředí.

 

 

 

 

Poptávka

Jméno:

Město, PSČ:

Ulice, číslo:

Mobil:

Telefon:

E-mail:

Text:

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies